Holstebro Sygehus' ældste bygning

Holstebro voksede - og det gjorde antallet af syge også, så det lille sygehus i Vestergade var slet ikke tilstrækkelig. Amtsrådet besluttede i 1892, at der skulle bygges et helt nyt sygehus her. Den kendte Viborgarkitekt, Claudius August Wiinholt, tegnede huset.

Wiinholts sygehus var færdigt i 1895. Sygehuset kostede 79.500 kr. at bygge og der var plads til 301 patienter. Det var et af Danmarks mest moderne sygehuse med gas og vand indlagt, så hygiejnen var i top efter datidens standarder.

Bygningen var i 1 etage med høj kælder plus et midterparti mod nord i 2 etager. Man kan skelne det oprindelige på de halvrunde buer med cementudsmykning over vinduerne. Alt andet er nyere.

Historicisme kalder man stilen, hvor alt godt fra europæisk arkitektur blandes. I dette tilfælde meget behersket og med mindelser om Norditaliensk renæssance. Men meget, meget Dansk.

En lokal avis var virkelig imponeret og skrev bl.a. "... de fint udhuggede granittrapper, der fører op til etagerne, ligesom de smukke terazzo gulve i gange og korridorer tiltrækker sig opmærksomheden. Disse gulve ere lagte af indforskrevne italienere, bestaar af cement, hvori er stampet smaaskærver af forskellig farvet Marmor, men også meget lette at rense og desinficere".

Det hele blev snart for småt, og i 1914 kom der fuld anden etage på Wiinholts bygning - det gav 10 ekstra senge, og i 1925-28 kom der udvidelse til 120-150 patienter. Det var arkitekten Helge Bojsen-Møller, der byggede til for 1.360.000 kr. Hovedfløjen blev forlænget i begge ender og 3 tværfløje i 3 etager blev føjet til, så det hele havde form som et stort E. (Kilde: Her var engang - Henrik Hoffmeyer)