Brudelys og båd

Flora i Naturpark Nissum Fjord

Foto: Rita Sønderby

Floraen i Naturpark Nissum Fjord er præget af det åbne landskab og mødet mellem ferskvand fra Storåen og saltvandet fra Vesterhavet. 

Valmue

Trævlekrone

Torskemund

Rødel

Ranunkel og musevikke

Purpur gøgeurt

Hvis okseøje

Kærulden blomstrer

Kornblomster og hvede

Liden klokke

Kaprifolie

Kamille

Hybenrose

Hvid skærmplante

Gul åkande

Fløjlsgræs

Fyrretræ

En rigtig blomstereng

Digitalis

Brudelys

Blåhat