skip_to_main_content
Brudelys og båd

Flora i Naturpark Nissum Fjord

Floraen i Naturpark Nissum Fjord er præget af det åbne landskab og mødet mellem ferskvand fra Storåen og saltvandet fra Vesterhavet.