Rørhøg ved Felsted Kog

Naturoplevelser i Naturpark Nissum Fjord

Fugle, gæs og svaner på strandengene i Naturpark Nissum Fjord

Vandring rundt om Nissum Fjord

Du kan gå hele vejen rundt om Nissum Fjord (ca. 70 km rød afmærket rute) og overnatte i sheltere, campingplads og en naturskole (for foreninger) under...

Top 10 naturperler

I Naturpark Nissum Fjord er der en række udsigtspunkter, vandreture og naturoplevelser, som vi gerne vil fremhæve.

Fjordhavnene ved Nissum Fjord

Ved flere af havnene er der madpakkehus og shelterplads. I gamle dage var fjorden en central ressourcebank for mennesker i området, der høstede tagrør...

Om Naturpark Nissum Fjord

Den 12. december 2018 blev Naturpark Nissum Fjord godkendt af Friluftsrådet som naturpark.