Naturparknissumfjord
Bramgæs og havklitter

Fugletårne og vådområder

I Naturpark Nissum Fjord er der et rigt fugleliv som især kan observeres fra fugletårne og vådområder.