Naturparknissumfjord

Bøvling Kirke

Bøvling Kirke hørte oprindeligt under Herregården Rysensten, og er derfor også nabo til Herregården.

Den er én af landets ældste landsbykirker. Tårnet har spir, hvad der
er sjælden for en landsbykirke. Den har en usædvanlig flot udskåret altertavle, som er skænket til kirken i 1684 af de daværende ejere af Rysensten.

Kirken er åben for besøgende, når graver Charlotte Jakobsgaard er på kirkegården. Hun kan evt. træffes på tlf. 23 71 78 16.