Naturparknissumfjord

Bøvling Valgmenighedskirke, "Mariekirken"

Bøvling Valgmenighedskirke også kaldet Marie-kirken.

I Bøvling by nær forsamlingshuset ligger "Marie-kirken", der oprindeligt blev opført i 1875 som en ganske enkel bygning, men ved en gennemgribende ombygning omkring 1920 under tydelig påvirkning af Jens-Klints "bygmesterskole" ændrede den helt karakter.

I sin nuværende skikkelse fremtræder den som en hvidtet korskirke med et ret lavt vesttårn.

Kirken er kun åben efter aftale med præsten.