©  Foto:

Center for Sundhed Holstebro

Center for Sundhed i Holstebro blev færdigt i 2018. Bygningen er designet af arkitekterne Arkitema Architects med NIRAS som rådgivende ingenører, og råder over 11.000 m2, hvor der blandt andet vil være akut klinik, sygeplejeklinik, regionale medicinske ambulatorier, jordemoderkonsultation, røntgen, psykiatrifunktioner, de kommunale akutpladser, børnetandplejen, praktiserende læger og en specialtandlæge.

Bygningen er udformet som en markant og stærk arkitektonisk form, en stjerne med rundede hjørne. Den har den fordel, at den med sine mange retninger kan tilpasse sig omgivelserne og række ud mod den omgivende kontekst, samt skabe et stærkt centrum inde i bygningen.

Det centrale ankomstrum er lyst og imødekommende med et stort ovenlys og med balkoner og gangbroer, der er med til at etablere et dynamisk og åbent miljø. Desuden tilbyder sundhedscentret et stort udvalg af attraktive opholdsarealer og et materialevalg, der har oprindelse i den nordiske arkitektur. Også god akustikregulering og skiftende arrangementer er med til at skabe et miljø, der nedtoner oplevelsen af institution.

:

Nyttige links

Naturparknissumfjord © 2024
Danish