Det Gamle Rådhus

Foto: Holstebro Turistbureau
Attraktioner
Bygningsværker og bymiljøer
Det Gamle Rådhus i Holstebro, ting- og arresthus fra 1846, er kulturhistorisk interessant og fredet i 1960. Kvinde på Kærre af Alberto Giacometti står foran Det Gamle Rådhus. Her starter aftenture rundt til Kunsten i Holstebro med Kulturvægterne hver mandag-fredag i juli og august. Om sommeren i uge 28 - 32 er der turistinformation ved Rådhuset. Det er også herfra, de gratis guidede byrundture om onsdagen i juli og august starter.  
Adresse

Nørregade 25

7500 Holstebro

Kontakt

Telefon:9611 7533

Det Gamle Rådhus er opført i 1846 efter tegning af arkitekt Nebelong. Stenene fra Nørre Vosborg Teglværk blev sejlet på hestetrukne pramme op ad Storå. Ved den festlige indvielse af rådhuset skulle en kanonsalut affyres, men den ulyksagelige kanon eksploderede og den ansvarlige for affyringen omkom.

Bygningen fungerede blandt andet som ting- og arresthus. Bygningen blev fredet i 1960 og er sammen med Bomhuset og Nyboes Gaardde eneste fredede bygninger i Holstebro by.

Udsmykning i trappeopgang er udført i 1957 af kunstneren Albert Emiel - lokalt kendt som Albert Emil Christensen. Freskomalerierne "Markedsdage i Holstebro" viser scener fra livet i Holstebro, hvor industrien afløste landbruget som det vigtigste erhverv.

På hver sin side af indgangsdøren ses de to mindeplader, som Holstebro modtog i 1966 og 1980, da byen blev udpeget til Årets By. Desuden ses en mindeplade fra 2006, da Holstebro blev kåret som Danmarks Flotteste Handelsby samt en mindeplade fra Kulturarvstyrelsen.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev byrådet udvidet fra 15 til 21 medlemmer, og antallet af pladser i Byrådssalen blev udvidet. Byrådssalen står som da den blev brugt frem til 1986, hvor det nye rådhus blev taget i brug.

Foran Det Gamle Rådhus står skulpturen "Kvinde på Kærre" af Alberto Giacometti. Hver hverdagsaften i juli og august kl. 19.30 kan man komme med på aftentur rundt til kunsten i Holstebro med Kulturvægterne. Turen slutter med at "Maren", som skulpturen kaldes i daglig tale, bliver lagt i seng ved at elevatoren, som hun står på, langsomt bliver sænket ned i hendes underjordiske sikringsrum.

Om sommeren i uge 28 - 32 er der turistinformation ved Rådhuset. Det er også herfra, de gratis guidede byrundtureom onsdagen i juli og august starter.

 

 

 

 

 

Adresse

Nørregade 25

7500 Holstebro

Facilities

Arkitektonisk interessant

Rådhus

Kun efter aftale  

Kan kun ses udefra 

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
VisitNordvestkysten, Holstebro