©  Foto:

Ellebæk Kirke

Ellebæk Kirke er en ny, moderne kirke, placeret i en bydel vest for selve byen Holstebro.

Kirken, der også rummer konfirmandlokaler, kontorer, menighedssal, køkken med mere, er bygget i 1980 med Holger Jensen som arkitekt.

Den er opført i røde mursten - kirkebygningens indre bærer overalt et lyst og venligt præg.

I selve kirkerummet - som kan udvides af den tilstødende menighedssal - blev der i 1989 indviet et imponerende kunstværk bag alteret.

Et smukt vævet tæppe, 'Livets træ' udført af den kendte kunstner Berit Hjelholt.

Billedtæppet indgår i et fint harmonisk samspil med guldsmed Bent Exners 15 cm høje alterkors, der trods sin lidenhed giver en klar markering af kirkens centrum.

På pulpituret i kirkens nord- lige side, ses det 20-stemmige orgel, der smukt føjer sig ind i kirkens arkitektur.

Der er løbende kunstudstillinger i kirken, som udskiftes hvert kvartal.

:

Nyttige links

Naturparknissumfjord © 2024
Danish