©  Foto:

Fugle & Ferie

Fuglelivet i Bakkers og Bølgers land

I Lemvig Kommune syd for Limfjorden er der rig mulighed for at opleve det fantastiske fugleliv, man finder langs den jyske vestkyst. Især ved
Harboøre Tange og Nissum Fjord kan man opleve de mange fugle. 

Fuglelivet er specielt intenst i det tidlige forår og efterår, hvor fugletrækket er på sit højeste. Her kan man opleve tusindvis af gæs, ænder, svaner og vadefugle på træk.:

Nyttige links

Naturparknissumfjord © 2024
Danish