©  Foto:

Gudum Kloster

Gudum Kloster ved Lemvig var oprindeligt et nonnekloster under Benediktinerordenen og efter reformationen omlagt til en herregård.

Klostret nævnes første gang i et testamente i 1268.

Oprindeligt lå klosteret i en dal, men blev flyttet op til sognets kirke i 1484.

Klosteret blev med Reformationen lagt under Kronen, men nonnerne havde stadig mulighed for at blive boende. Gudum Kloster er beliggende i forbindelse med Gudum Kirke. Gårdens hovedbygning stammer fra slutningen af 1700-tallet.

Ved Reformationen i 1536 blev alt kirkens gods konfiskeret og lagt under Kronen. Der var tale om meget store mængder af herregårde og fæstegårde, som med et slag skiftede ejere, hvilket - ikke uvæsentligt - gjorde Kronen til landets største jordejer. Munke- og nonneordener blev nedlagt, men nonnerne fik dog lov at bebo Gudum Kloster i deres levetid. I 1573 havde den kongelige lensmand på Gudum Kloster fortsat ansvaret for underhold af tre klosterjomfruer.

Under Kronens ejerskab blev Gudum Kloster styret af en lensmand. Gudum Kloster forblev i Kronens eje og bestyret af lensmænd i næsten to hundrede år ‒ indtil 1717. Ejendommen er i dag i privat eje.

Navnet "Gudum" betyder gudhjem og kan stamme helt tilbage fra vikingetiden.

Kilde: Danske Herregårde.

:

Nyttige links

Naturparknissumfjord © 2024
Danish