©  Foto:

Hygum Kirke

Hygum Kirke er bygget i sidste halvdel af 1100-tallet.

Kirken består af et romansk kor og skib med tre sengotiske tilbygninger - et tårn mod vest, et sakristi ved korets nordside og en korsam mod syd.

Kalkmalerier fra 1500-tallet. Et fragmentarisk korbuekrucifiks er fra omkring 1250.

Stolværket fik i 1940érne nye gavle med billedskærarbejde af Børge Ishöy over ni af Jesu lignelser.

Hygum Kirke har hørt under Vestervig Kloster.

:

Nyttige links

Naturparknissumfjord © 2024
Danish