©  Foto:

Karolinehuset på Store Torv

"Det halve Vestjylland mødtes i Holstebro, når høsten var i hus, eller kartoflerne havde bragt til rede penge til huse. Bedre eller anderledes end vareudbudet i Holstebro kunne ingen forestille sig det, og indkøbende blev grundigt forberedt. Det kunne være til bryllup, hvor der ikke måtte spares på udstyret, og alt skulle være af prima sort for at sikre en datters opbrud og standsmæssigt ankomst til sit nye hjem. Mange års sparsommelighed erstattedes af en køberus, og Karolines Konditori på Torvet i Holstebro forvandledes ved den slags lejligheder til en veritabel kommandocentral. Der blev sendt bud og modtaget beskeder, konerne havde ved den slags lejligheder situationen i deres hule hånd, for det var dem, som forstod sig på, hvordan det gik for sig mellem bedre folk. Det var lige før, manden i huset måtte overdrage konen sparekassebogen.
Konerne ruttede i forhold til det sædvanlige, men det gjaldt her som ellers om ikke at overspille situationen. Toneangivende familiemedlemmer eller naboer blev indkaldt og gjort til en slags gidsler, når der var taget ting hjem på prøve. Om de syntes det var for meget? "En vil jo så grumme nødigt hovmode sig!"" -

Sådan skriver Hans Edvard Nørregård-Nielsen, knægten fra Sønder Nissum, i sin erindringsbog "Mands minde"

Karolinehuset blev bygget i 1904 af Marius Fjelsted. Gotiske trappegavle, pyntelige sprossevinduer og hvide dekorationer i facaden. i 1925 kom Karolines forretning ind og i 1934 blev Karoline ejer af bygningen. I tidens løb er der sket mange ændringer af huset. Det blev sidst ombygget i slutningen af 1980'erne af Holstebro Arkitektkontor, der førte meget tilbage til det oprindelige. (Kilde: Her var engang - Henrik Hoffmeyer)

:

Nyttige links

Naturparknissumfjord © 2024
Danish