Lemvig Kirke

Foto: Lemvig - Thyborøn Turistforening
Attraktioner
Kirker
Adresse

Torvet 15

7620 Lemvig

Kontakt

E-mail:lemvig.sogn@km.dk

Telefon:9782 0786

Lemvig Kirke ligger midt på byens torv og har siden det 12. århundrede været centrum for befolkningens liv.

Under en gennemgribende restaurering i årene 1933-35 blev kirken udvidet og forsynet med kamtakkede gavle, ligesom tårnet fik sin karakteristiske løgkuppel. Det ældste inventar er døbefonten, som sikkert har været i kirken fra begyndelsen. Krucifikset i koret i koret og rokokoinventaret er fra ca. 1780.

Bodil Kaalunds udsmykning af alter, prædikestol, orgelpulpitur, pulpitur i nordfløjen, syddøre og degnestolen har vakt stor opmærksomhed - arbejdet blev udført i perioden 1976 - 1988.

Kirken har et klokkespil, som består af 16 klokker. Klokkespillet kan høres hver dag kl. 08.00, 12.00, 15.00 og 18.00

Adresse

Torvet 15

7620 Lemvig

Facilities

Bykirke

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
VisitNordvestkysten, Lemvig