Naturparknissumfjord

Møborg Kirke

Møborg Kirke

I Møborg kirkes våbenhus står en gammel kiste fra 1621, som har været brugt til kirkens kostbarheder.

I koret er 4 store ligsten over familien Sehested på Nr. Holmgaard og i altertavlen findes et alabastbillede fra 1400-tallet.

På kirkegården ligger folketingsmand Christen Aaberg begravet, død i 1897.