©  Foto:

Tvis Kloster

Den 24. marts 1163 sad Buris Henriksen i sin gård omgivet af fornemme gæster.
Det var ud over den danske konge, Valdemar 1., to biskopper, tre cistercienserabbeder og adskillige stormænd. De var samlede for at bevidne og besegle Buris Henriksens oprettelse af et cistercienserkloster i Tvis.
Cistercienserklostrene var et stort og fasttømret netværk af klostre spredt over hele Europa, og dette fællesskab blev Tvis en del af. Klosteret blev kaldt Tuta Vallis, som betyder den sikre dal. Tvis Kloster lå tæt på det sted, hvor Tvis Å løber ud i Storå.

Ved arkæologiske undersøgelser fandtes der grave i munkenes mødesal. Her begravede munkene deres abbeder. I korsgangen, som løb på indersiden af fløjene, var der også grave. To grave i østre korsgang var markeret med et sildebensmønster fremstillet af munkesten. Den ene af gravene kan ses på Holstebro Museum. Området ved Tvis Kloster menes også at gemme spor efter et klokkestøberværksted og teglovne.

I 1693 blev klosterkirken nedbrudt, og en fløj opført mod klostrets vestfløj blev indrettet til sognekirke. Først i 1887 blev denne fløj nedrevet, da Tvis nuværende sognekirke stod færdig, så i dag er der intet bevaret af klostret. Man kan se mere om klostrets historie i en udstilling i den gamle vandmølle på stedet.

På nuværende tidspunkt er der blevet opført shelters i området. Hvis du vil overnatte i Shelterne på pladsen kan du booke dem inden. Shelterpladsen er til fri afbenyttelse men bookning giver førsteret.

:

Nyttige links

Naturparknissumfjord © 2024
Danish