©  Foto:

Ulfborg Kirke

Ulfborg Kirke er opført i slutningen af 1100-tallet på en lav bakkeø i den nordvestlige del af sognet.

Oprindelig har kirken kun bestået af koret og skibet.

I dag har den en række tilbygninger fra 1400- og 1500-tallet. Det er mod vest det 22 meter høje tårn og mod syd våbenhuset, korsarmen og Gyldenstiernes kapel.

Udvendig er kirken kun sparsomt udsmykket. Dog med flere interessante detaljer - et mandehoved udhugget i en af kvadrerne, og "Ulven", der er anbragt i sokkelen til den venstre portal. Den betragtes af mange som Ulfborgs vartegn.

Indvendig er kirken særdeles smuk, med et rigt historisk inventar. Fremhæves bør den sjældne "lektorieprædikestol", der straks fanger ens opmærksomhed, den er anbragt tværs over kirken på triumfvæggens plads.
 
Orglet på 7 stemmer er bygget af Bruno Christensen i 1972.

Klokken har et latinsk indskrift, der oversat lyder: "I Herrens år 1447 på salig Jomfru Marias dag støbt af P." Man mener, at "P" står for Petrus, en klokkestøber fra den tid. Klokken er købt på auktion i 1607. Det år solgte Christian IV en del kirkeklokker, som han beslaglagde i 1605 for at omstøbe dem til kanoner. Klokkenhar før den tid sandsynligvis hængt i en sjællandsk landsbykirke.

Kirken er hovedrestaureret i 1977-80.

:

Nyttige links

Naturparknissumfjord © 2024
Danish