©  Foto:

Ulfkær Kirke

Ulfkær Kirke er et enkelt og beskedent byggeri fra år 1900.

Man har været dristig at vende kirken modsat, selvom det er skik og brug med koret mod vest, for at man kunne bruge tårnet, som ligger mod øst, til våbenhus med indgang lige ud til gaden.

Stilen er en blanding af en hel række stilarter: Romansk, gotisk, sengotisk, renæssance og enkelte romanske indslag.

Den minder om andre kirker, der blev opført dengang; men den har helt sit eget særpræg. Kirkens inventar og udsmykning er præget af enkelhed og renhed.

Altertavlen er malet af en lokal maler, M.P. Madsen. Alterbilledet forestiller Jesus, der tager en knælende mand i den ene hånd og peger med den anden mod "Det ny Jerusalem", der anes i skyen som en genspejling af det jordiske Jerusalem, som danner baggrund nederst i billedet. Det fortælles, at Madsen havde sit forlæg fra Illustreret Familiejournal.

I 2000 blev der genopsat et kors på toppen af altertavlen. Korset blev fremstillet af sløjdlærer Niels Chr. Eskildsen. Det er en kopi af det kors, der er på orgelpulpituret. Således ser man et kors, når man kommer ind i kirkerummet, og ligeledes et tilsvarende, når man går ud.

I 1974 fik kirken skænket et et klokkespil på 36 klokker, som spiller hver anden time fra kl. 08.00-22.00. Fordelt på de ti største klokker er der en indskrift med de ti bud. Klokkerne spænder fra 17 cm på den mindste til 90 cm på den største. Klokkerne blev støbt på det hollandske støberi N/V Eijsbouts i Asten.

Orgelet blev bygget i 1983 af Bruno Christensen (10 stemmer).

Kirken blev restaureret i 2000.

Sædvanligvis åbent i sommerhalvåret.

:

Nyttige links

Naturparknissumfjord © 2024
Danish