©  Foto:

Vandrerute - Mundbjerg Natursti

Mundbjerg og landskabet heromkring er opstået under sidste istid.

Det betyder, at der her findes mange forskellige naturtyper på et ret lille område: sø, eng, mose, tørre bakker og dale og dermed også et rit varieret plante- og dyreliv.

Læs mere om istidslandskabet på Geopark Vestjyllands hjemmeside.

Området er udpeget af staten som et område med speciel kulturhistorisk værdi - et såkaldt kulturarvsareal. Man har gjort fund fra næsten alle perioder af oldtiden. Mest markant er en boplads fra vikingetiden.

Naturstien blev etableret i 1995. Man dykkede ned i områdets historie og genfandt blandt andet den gamle skolesti fra Søndermølle til den ”nye” skole i Mundbjerg. Gennem krattet på dalens sydside følger Naturstien den gamle skolesti. Dette område er fredet sammen med Kummen med egekrat.

Naturstien (rød rute) har forbindelse til Stubbergård Sø-stien (gul rute). Det betyder, at man fra Herrup kan benytte stier direkte ned til søen. Enten for at gå hele vejen rundt om søen (gul rute, 15 km) – eller for at gå den flotte tur langs søen ved Helligkilden og tilbage til stien igen langs den stiplede rute (grusvej).

Download folderen Mundbjerg Natursti.

:

Nyttige links

Naturparknissumfjord © 2024
Danish