Naturparknissumfjord

Vandretur: Sporet i Vandborg Ådal

Sporet i Vandborg Ådal ligger ca. 8 km vest for Lemvig.

Sporet er 4,5 km langt og der er to muligheder for start:

- Vandborg fælled, Råbjergvej 20, 7620 Lemvig. Følg Kirkensgaardvej 1 km mod syd til sporets start.

- Gåskjærvej, parkering i svinget ved Ferring Sø. Følg naturstien langs søbredden 800 m mod nord - her går sporet østpå langs bækken. På denne vandretur er man gæst på lodsejernes private ejendom. Derfor skal man passe på ikke at ødelægge hegn og markernes afgrøder. I fugtige perioder er gummistøvler en fordel.